Tibetan terrier since 1975

 

On Sept. 23d L Moneymaker left for his new home in Kullavik/Gothenburg
Den 23 sept. flyttade L Moneymaker till sitt nya hem i Kullavik/Göteborg


July 25th two of the pups went on to their new families.
Den 25 juli flyttade Makemyday "Pepsi" till sin nya familj i Trollhättan och tikvalpen Mycupoftea "Thea" till sin familj i Fjällbacka.

July 23d 2010

Lhinacre Moneymaker

Lhinacre Mycupoftea


Lhinacre MakemydayJuly 13th, 2010
New pics from todays videosession/
Nya bilder från dagens videofilmande


July 1st, 2010
Boys playing/
Pojkarna busarJune 29, 2010
Puppies 30 days/
Valparna 30 dagar
 http://www.youtube.com/watch?v=77Ig5tolwaA
http://www.youtube.com/watch?v=Urdz8jrX8_Y
http://www.youtube.com/watch?v=TmXD4CgQRLU


June 26, 2010
Puppies 27 days/
Valparna 27 dagar
http://www.youtube.com/watch?v=OsLc-FILmm0

June 23d, 2010
Puppies 24 days/
Valparna 24 dagar


June 21, 2010
Namned the puppies/
Döpt valparna
Makemyday, male/hane
Moneymaker, male/
hane
Mycupoftea, female/
tik


June 20, 2010
Puppies 3 weeks. Now eating some meat with egg yolk and LOTS of yummy milk. Their weights today 1190, 1165 and 1010. 
New video! 

http://www.youtube.com/watch?v=NpAl4PzNUdU

Valparna 3 veckor. Nu får de nötfärs med äggula och MASSOR med mjölk. Vikter idag 1190, 1165 och 1010. 
Ny videosnutt! 

http://www.youtube.com/watch?v=NpAl4PzNUdUJune 17, 2010
Check the puppies on this video/
Kolla valparna på denna video

http://www.youtube.com/watch?v=AJlSXOlLErE


20 days

18 days

Girl, 17 days

2 weeks

11 days

1 week

Boys, 5 days

Girl, 3 days

May 30, 2010
Three puppies born. Two males, white with black markings and one female, black with white markings. Weight 215, 215 and 225 grams. 
Tre valpar födda. Två hanar, vita med svarta tecken och en tik, svart med vita tecken. Vikter 215, 215 och 225 gram


May 19, 2010
Rayah has now gained a total of 10 cm in waste and 2,0 kilo in weight. Only 7 days left?
Rayah har nu ökat totalt 10 cm i bukomfång och 2 kg i vikt. Bara 7 dagar kvar?


May 12, 2010
It was a good sign! After seven weeks I know for sure Rayah is pregnant! I'm sooo excited!
Det var ett gott tecken! Efter sju veckor vet jag säkert att Rayah är dräktig! Kan knappt bärga mig:-)


April 23, 2010
Rayah did not eat her breakfast! Hope it's a good sign
Rayah åt inte sin frukost! Hoppas det är ett gott tecken


March 24, 2010
"Rayah" mated to "Mysak"
"Rayah" parad med "Mysak"
      

 

Pedigree/Stamtavla "Mysak"

 

S66906/2005
SE UCH
Milington's Question Mark
DNA-tested: CLEAR of PLL

S14088/2004
C.I.B SE UCH SE V-06
Scapegrace I'M The One

DK03998/2001
DK UCH SE UCH
Ka Ta Ya's Victory-Lamleh

VDHKTRZB990248
Alec-Lamleh Von Lhaschu

DK00117/98
SE UCH
Ka Ta Ya's Kiki

S54320/96
SE UCH
Dorje's Yum-Nii-Ca

S23762/92
DK UCH SE UCH
Dorje's Yang-Cunii-Ga

S62576/93
Alatiita's Queen Cassandra

S48344/2003
SE &NO UCH
Milington's My Melodi

N14525/98
DK UCH NO UCH NO V-01 SE UCH
Schaka-Ta's Pobari

N05386/96
Schaka-Ta's Mankado

N02572/93
INT UCH NORD UCH
Schaka-Ta's Jazira

S26874/2000
Milington's Heaven Can Wait

S13211/96
Thu-Sangs Important Iller Ivring

S33227/93
SE UCH
Teirrah's Mother Music

 

Pedigree/Stamtavla "Rayah"

S19543/2003
SE UCH
Schaka-Ta's Tirayah
DNA-tested: PLL Carrier

DK08744/97
DK UCH
K'I-Lin's Banday

VDH/KTRZB935499
DE&VDH CH DK UCH INT UCH NL CH SE UCH
Khados Union Jack

KCSB4343CA
GB CH
Araki Hank The Yank
KCSB2354CA
Araki Tzara

KTRZB914317
Benny's Impatiens Red Star

KTRZB903318
DE CH DK UCH INT UCH VDH CH
Silgarhi Varius
KTRZB903312
Benny's Gurla Mandhata

N05388/96
INT UCH NORD UCH
Schaka-Ta's Minaya

DK27312/94
Cheerio Ace Of Hearts

VDH/KTRZB924619
AT CH DE CH INT UCH US CH VDH CH
Sheydon's Sam Dup
DK20417/91
O'Lhi Von Lu-Khang

N22553/93
NORD UCH
Schaka-Ta's Kymara

N00902/92
INT UCH NO UCH NO V-93 NORD V-94 SE UCH WW-95
Schaka-Ta's Izakhan
N20185/87
Schaka-Ta's As-Thena