L2 Litter
--

L2-kullen

 

Liane Wendt
Tåäng
Ambjörntorp 41
S 432 65 Väröbacka 
Sweden 
T.  (+46) 0703- 27 44 59
liane@lhinacre.se

 

January 25th 2011
The grandmother of these puppies tested CLEAR of Primary Lens Luxation, that means that daddy "Takido" i genetically FREE and as mummy "Gunnel" also tested CLEAR, all the pups are
genetically CLEAR of PLL!

Farmor till L-kullen har DNA-testats för linsluxation och är FRI! Det betyder att pappa "Takido" är genetiskt fri och eftersom  mamma "Gunnel" också testats fri så är alla valpar i denna kull
genetiskt fria från linsluxation!

March 29 2010
Funny how things can turn out! Marjo, who bought Dani, came down from Bålsta with her sister, and they where  to stay at her sisters home for a few days. Marjos sister and her husband fell in love with Dani and they all decided that Dani is staying in Sweden! So now he's Don and lives in Bålsta! Good luck all of you!
Festligt hur det kan bli! Marjo, som hade köpt Dani, kom med tåg till Göteborg tillsammans med sin syster för att hämta honom och skulle stanna hos systern några dagar. Marjos syster Tiina och make Denny förälskade sig handlöst i Dani och de beslutade gemensamt att Dani skulle få stanna i Sverige, så nu heter han Don och bor i Bålsta! Lycka till allihop!

March 29 2010
The last puppy, "Puff", L Lookwhostalkin, or Oliver which will be his new name, left for his new home today. New dad, Raphael, already has a tibetan spaniel, so Oliver will have a good life. Good luck, will miss you:-(
Siste valpen, "Puff", L Lookwhostalking, eller Oliver som är hans nya namn, lämnade oss för sitt nya hem idag. Nye husse, Raphael, har redan en tibetansk spaniel, så Oliver får ett gott liv. Lycka till, saknar dig:-(

March 25 2010
Have just been to Gothenburg to deliver "Dani" L Lookdonttouch to his new mum. His new home is in Vaasa Finland. Good luck Dani and Marjo!
Har just varit till Göteborg för att lämna av "Dani" L Lookdonttouch till hans nya matte. Hans nya hem är i Vaasa, Finland. Lycka till Dani och Marjo!

Feb 23 2010
The pups just love the snow! Makes it easy for them to just walk over the fence, they don't even have to jump! Late this afternoon where all thre pups, Päivi included, on the wrong side of the fence! They had a blast!  Had to dig a moat on the inside to prevent it to happen again. Exiting to see what happens when I let them out this evening!
Lookdonttouch is now spoken for. He'll stay another month before he goes to his new home in Finland!
Valparna älskar snö! Den gör det lätt för dem att bara kliva över staketet, de behöver inte ens hoppa! Sent på eftermiddagen var alla tre valparna, inkl Päivi, på fel sida staketet. De hade stenkul! Var tvungen att gräva en vallgrav på insidan för att förhindra att det händer igen. Spännande att se vad som händer när jag släpper ut dem i kväll.
Lookdonttouch är nu tingad men stannar ännu en månad innan han flyttar till Finland.

Feb 12 2010
Just got the results on Gunnels DNA-test from AHT in England. She is CLEAR of  PRIMARY LENS LUXATION!! That means her puppies can not develop PLL. The grand dad on fathers side is also clear of PLL.
Fick precis svaren på Gunnels DNA-test. Hon är FRI från LINSLUXATION! Detta innebär att ingen av hennes valpar kan få LL! Också farfar är fri från LL.
feb 11 2010
Still available; the 2 white/sable males. Both are nice looking and have sweet temperaments.
De två vita hanarna söker goda hem. De ser trevliga ut och har bra temperament.


Lhinacre Lookwhostalking


.Lhinacre Lookdonttouch

Jan. 11 2010
The sable male L. Lateformydate left today. 
Sobelhanen L. Lateformydate flyttade idag

He's going to live with his sister Klarah in Fjällbacka. 
The female L. Loveshinealight has moved to Denmark and the black male L. Loudnproud moved to Helsingborg.
Han skall bo hos sin syster Klarah i Fjällbacka.
Tiken L. Loveshinealight har flyttat till Danmark och den svarte hanen L. Loudnprod bor i Helsingborg.

<<<<Link to video with puppies on Dec. 7th, at almost 6 weeks of age>>>>

 


Black male and sable female 


White with sable markings


Black male


Sable male


Sable and white/(black)sable males

<<<<Link to video with puppies on nov. 11 at 20 days of age>>>>

 

 
Puppies a 2 days of age, all doing great!
Valparna vid två dagars ålder, alla mår jättefint!
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

Gunnel gave birth to 5 beautiful puppies, 4 boys and 1 girl, on ocotober 28th

Gunnel födde 5 jättefina valpar, 4 pojkar och 1 flicka, den 28 oktober.


First born at 3.53 p.m. a white male with black markings, weight 210 grams
Först född kl 15.53 en vit hane med svarta tecken, vikt 210 gram

Second, at 4.35 p.m. a pitch black male, weight 220 grams
Därefter, kl 16.35 kom en kolsvart hane, vikt 220 gram

As # 3, at 4.51 a white male with sable marking, weight 160 grams
Som  nr 3 kom en vit hane med sobel tecken, vikt 160 gram

and finally, at 5.21 and 7.14 p.m. 2 sables with white markings,
the male weighed 175 grams and the female weighed 160 grams.
och slutligen kl. 17.21 resp. 19.14 kom 2 soblar med vita tecken,
hanen vägde 175 gram och tiken 160.

Mother and children are doing great! 
Mor och barn mår jättebra!

Milington's Undercover "Takido"
(SCh Milington's Question Mark - Mocowodos Ay-Am Ammelie
Lhinacre Falsealarm "Gunnel"
(Thanee's Fool For You - SCh Lhinacre Wanna B Wild)
Pedigree/Stamtavla
53330/2008
Milington's Undercover
Hereditary CLEAR of PLL
S66906/2005
SUCH
Milington's Question Mark
CLEAR of PLL
S14088/2004
SUCH SV-06
Scapegrace I'M The One
CCL & PLL CLEAR
DK03998/2001
DKUCH SUCH
Ka Ta Ya's Victory-Lamleh
S54320/96
SUCH
Dorje's Yum-Nii-Ca
S48344/2003
SUCH
Milington's My Melodi
N14525/98
DKUCH NUCH NV-01 SUCH
Schaka-Ta's Pobari
S26874/2000
Milington's Heaven Can Wait
S57573/2005
Mocowodos Ay-Am Ammelie
CLEAR of PLL
S27434/99
DKUCH INTUCH NORDUCH
Arcturus Hot Magic Midnight
AKCSBNM624189
FIUCH USCH
Atisha's Irish Midnight Magic
S43013/95
DKUCH INTUCH KBHV-04 NORDUCH NV-05
Desdichado's Hilery
S25705/2002
SUCH
Myrlea Centrefold
KCSB0896CG
USCH
Atisha's Lion Of Judah At Myrlea
KCSB2060CE
Myrlea The Big Apple
S47740/2003
Lhinacre Falsealarm
CLEAR of PLL
S48449/2001
Thanee's Fool For You
DK03046/99
DKUCH SUCH
Ka Ta Ya's Eddie-Lamleh
CLEAR of CCL
NHSB1950396
DE&VDHCH INTUCH NLCH
Man-Dzu Sipa Khorlo Lamleh Von Nama
DK06115/95
DKUCH SUCH
Schanti's Bijou-Lamleh
S11806/94
INTUCH NORDUCH
Thanee's Bachelor Bait
S63717/92
Lhinacre Rebel On The Run
S14058/87
INTUCH NUCH SUCH
Lhinacre Italian Icecream
S37100/95
SUCH
Lhinacre Wanna B Wild
S66238/92
Thu-Sangs Black And White Pontus
S26967/91
NUCH SUCH
Pinrow Black Flash
S36674/89
SUCH
Thu-Sangs Creme Christel
S60819/90
SUCH
Lhinacre On My Own
S62840/82
SUCH
Äfjans Valentino
S14056/87
SUCH
Lhinacre Inside Information